ข้อมูลงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดสมัครสอบพนักงาน 149 อัตรา

Description

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 149 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มกราคม 2560

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 42 อัตรา
2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
4. แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
5. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
6. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 11 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
12. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา

16. พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
17. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
18. นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
20. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
21. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
23. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
24. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 8 อัตรา
25. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
26. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
27. ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
28. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
29. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา
30. พนักงานบริการ จำนวน 30 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here