ข้อมูลงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 50 อัตรา

Description

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2561

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้สิน จำนวน 50 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- สัญชาติไทย
- ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2561
1. สมัครด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
2. สมัครทางอีเมล์ โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง อีเมล์ hrslf@studentloan.or.th ภายใน 24.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561
3. สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ใบสมัคร

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here