ข้อมูลงาน สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา

Description

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 200 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง และประจำจังหวัด)
จำนวน 200 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
- มีทักษะการใช้ความพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here