ข้อมูลงาน บัญชีตำแหน่งที่องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละจังหวัดร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ของปี 2560

Description

ตำแหน่งที่จะ เปิดสอบท้องถิ่น แต่ละจังหวัดล่าสุด

จังหวัดต่างๆ ได้เปิดเผยบัญชีตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น ได้ดังนี้

- จังหวัดตาก
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดสุโขทัย
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดพิษณุโลก

- จังหวัดมหาสารคาม
- พิจิตร
- นราธิวาส
- นครปฐม
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- พะเยา
- ลำพูน
- สมุทรสาคร
- สุพรรณบุรี
- สุราษฎร์ธานี
- อุทัยธานี
- ระยอง


- ความรู้เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560
- ขั้นตอนการสมัครสอบท้องถิ่น
- รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
- วิชาที่ออกข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก. ทุกตำแหน่ง
- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- จังหวัดที่เป็นสนามสอบท้องถิ่น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค. (สัมภาษณ์) ท้องถิ่น

หมวดหมู่ :: แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560


-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here