ข้อมูลงาน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย 19 อัตรา

Description

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา รับสมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เมษายน 2559

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู็ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา

ตําแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวนอัตรา
ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
1. กลุ่มวิชาเอกทางภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกทางพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกทางศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกทางอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกทางปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาเอกทางสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาเอกทางประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11. กลุ่มวิชาเอกทางดนตรี จำนวน 1 อัตรา
12. กลุ่มวิชาเอกทางวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
13. กลุ่มวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
14. กลุ่มวิชาเอกทางนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
15. กลุ่มวิชาเอกทางเกษตร จำนวน 1 อัตรา
16. กลุ่มวิชาเอกทางการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
17. กลุ่มวิชาเอกทางฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
18. กลุ่มวิชาเอกทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
19. กลุ่มวิชาเอกทางจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงจะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  (อาครา 2) ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- คุณวุฒิ
- หลักสูตร
- แบบขออนุญาตสอบครูผู้ช่วย

0

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here