ข้อมูลงาน กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

Description

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2561

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
4. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างหล่อปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ต้องผ่าน ก.พ.)
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ผ่านหรือไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.ก็สมัครได้
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here