ข้อมูลงาน มณฑลทหารบกที่ 34 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

Description

มณฑลทหารบกที่ 34 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มกราคม 2560

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 34 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)

ด้วยมณฑลทหารบกที่ 34 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พลสารวัตร จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้คุม เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 34 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 ที่มีสัญชาติไทย และบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่สูงกว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้นำหลักฐานสมัครได้ที่ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here