ข้อมูลงาน ปปส ประกาศผลสอบ 2556 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

Description

ประกาศผลสอบ ปปส. 2556 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการแล้ว!!!

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปปส. ได้เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตไปเมื่อวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 และได้ทำการสอบในภาค ข. ไปแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยสำนักงาน ปปส. จะประกาศผลสอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขัน

สำหรับเกณฑ์ผู้ที่สอบใด้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) สำหรับวันเวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ผู้ที่สมัครสอบสำนักงาน ปปส. 2556 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

0

หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ


-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here