ข้อมูลงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

Description

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (นนทบุรี)
ค่าตอบแทน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นนทบุรี)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นครราชสีมา)
ค่าตอบแทน 10430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ม.6

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นครราชสีมา)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี

5. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สุราษฎร์ธานี)
ค่าตอบแทน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (พิษณุโลก)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

7. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 10430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ม.6

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

9. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (ศรีษะเกษ)
ค่าตอบแทน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ลำปาง)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ชลบุรี)
ค่าตอบแทน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลำพูน)
ค่าตอบแทน 10430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิ ม.3

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here