ข้อมูลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศผลสอบภาค ข 2555 แล้ว

Description

ประกาศผลสอบภาค ข สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศผลสอบภาค ข เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ แล้ว!!!
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2555

กำหนดการประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
0

หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ


-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here