ข้อมูลงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา

Description

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ลูกจ้างช่าง ทำหน้าที่แก้ไฟฟ้าขัดข้อง รูปแบบกะ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 5 อัตรา
2. ลูกจ้างช่าง ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 34 อัตรา (ปวช ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง)
3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 5 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4. ลูกจ้างพัสดุ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 3 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจิสติกส์)
5. ลูกจ้างบัญชี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 4 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี)
6. ลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0

หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here