ข้อมูลงาน ศูนย์การกำลังสำรองเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา

Description

ศูนย์การกำลังสำรองเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2559

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคคพลเรือน และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พลขับ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน อายุ 22 - 30 ปี บริบูรณ์
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- สามารถขับรถได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์

2. เสมียน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุ 18 - 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2559 ณ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here