ข้อมูลงาน สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 32 อัตรา

Description

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 จำนวน 32 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโท และสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตรงตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here