ข้อมูลงาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมสรรพากร 2557 สถานที่สอบ

Description

ประกาศผลสอบกรมสรรพากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมสรรพากร 2557 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และรายละเอียดในการสอบ

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัคครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ > การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือเว็บไซต์ http://job.rd.go.th/หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในภายหลัง

0

หมวดหมู่ :: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ


-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here