ข้อมูลงาน เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 22 อัตรา

Description

เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
7. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
9. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
10. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
11. วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
12. วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้นเป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่จะสอบแข่งขัน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 300 บาท ระหว่างวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

0

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here