ข้อมูลงาน สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 79 อัตรา

Description

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้านและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
2. ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

6. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
8. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
9. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
10. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here