ข้อมูลงาน กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

Description

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา
3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา
12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here