ข้อมูลงาน กองพลทหารราบที่ 9 เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา

Description

กองพลทหารราบที่ 9 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561

ประกาศกองพลทหารราบที่ 9 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 2 อัตรา อะไหล่ 15 อัตรา
2.ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 11 อัตรา อะไหล่ 50 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3. ตำแหน่งเสมียน 18 - 30 ปี ตำแหน่งพลขับ 22 - 30 ปี
4. สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
5. มีความสูง 160 ซม ขึ้นไป

การรับสมัคร
รับสมัคร ในวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 เวลา 0900 - 1500 สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here