ข้อมูลงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 29 อัตรา

Description

การท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พยาบาล จำนวน 3 อัตรา

2. ช่างเทคนิค จำนวน 13 อัตรา

3. พนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง จำนวน 6 อัตรา

5. ช่างฝีมือ  จำนวน 2 อัตรา

6. พนักงานช่างกลเรือ จำนวน 2 อัตรา

7. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.port.co.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 1
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 2

0

หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here