ข้อมูลงาน บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดเปิดรับสมัครเข้าทำงาน 34 อัตรา

Description

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 34 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงาน
1. พนักงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
7. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
9. หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
10. หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้าง
1. ลูกจ้างขับรถยกสูง จำนวน 2 อัตรา
2. ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ จำนวน 2 อัตรา
3. ลูกจ้างคลังสินค้า จำนวน 14 อัตรา
4. ลูกจ้าง Call Center จำนวน 2 อัตรา
5. ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
6. ลูกจ้างช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร ยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ หรือส่งใบสมัครเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ใบสมัครพนักงาน
- ใบสมัครลูกจ้าง

หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here