ข้อมูลงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 98 อัตรา

Description

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 98 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 23 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 10 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
11. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
14. นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
15. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
16. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
17. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา
18.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
20. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
22. เปล จำนวน 2 อัตรา
23. พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
24. พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
26. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
27. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
28. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 3 อัตรา
29. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพัสดุชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here