ข้อมูลงาน การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา

Description

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร (โยธา) จำนวน 16 อัตรา
2. วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
5. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

8. เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา
9. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
10. บุคลากร จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
12. พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 36 อัตรา
13. ช่างเทคนิค (ก่อสร้าง หรือ โยธา) จำนวน 1 อัตรา
14. ช่างเทคนิค (สำรวจ) จำนวน 3 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://job.nha.co.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เพิ่มเติม

หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
-
You Rating:

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here