Tag : เทศบาลตาบลปากอดา

เทศบาลตําบลป่าก่อดํา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

เทศบาลตําบลป่าก่อดํา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

เทศบาลตําบลป่าก่อดํา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22