Tag : เขต4

สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่