Tag : เขต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี(PEA Shop) ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี(PEA Shop) ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี(PEA Shop) ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดสระบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ตั้งแต่วันที่ 14-16
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (กฟจ.สระแก้ว 1 อัตรา และ กฟอ.เสนา 1 อัตรา)14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (กฟจ.สระแก้ว 1 อัตรา และ กฟอ.เสนา 1 อัตรา)14-16 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (กฟจ.สระแก้ว 1 อัตรา และ
สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่
สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา