Tag : อตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2561

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2561

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 66 คน ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2561 ******************************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กรกฎาคม 2561

เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กรกฎาคม 2561

เทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา