Tag : สำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4