Tag : สำนกงานจดการทรพยสน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครงาน ............................................. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย