Tag : สสจเพชรบรณ

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561