Tag : สพปขอนแกน

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่
สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561

สพป.ขอนแก่น เขต4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่