Tag : วฒ

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา