Tag : รบสมคร

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัคร ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัคร ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ - 25