Tag : นตกรปฏบตการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20