Tag : ตำแหนง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2561

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561

การประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2561

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2561

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2561

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ -
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-24