Tag : ตลาคม

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อสบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 4
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานและวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานและวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานและวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ตำแหน่ง 50 อัตรา
ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562

ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562

ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562 จำนวน 120 อัตรา