กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

Wednesday, September 26th, 2018 - news

รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิตได้ **หมายเหตุ เริ่มทำงานวันที่ 3 กันยายน 2561 (เงินเดือน 15,000 บาท) วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร 1 วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Wednesday, September 12th, 2018 - news

เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถใช้ไมโครซอฟออฟฟิตได้ **หมายเหตุ เริ่มทำงานวันที่ 3 กันยายน 2561 อัตราเงินเเดือน 11,200 บาท เริ่ม 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท วิธีการสมัคร...