Tag : กรมสงเสรมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้่าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้่าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้่าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561