สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรขุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรขุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน 15000 - 16500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ลักษณะงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ...

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม – 12 มกราคม พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบและด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 102 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 102 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2560 ********************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค...

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2680 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2680 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561 ******************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ...

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 ******************************************************** รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ....

ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 30...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิิการเป็นพนักงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา คือ ตำแหน่ง บริกร...

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ********************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค...

อบต.แพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

อบต.แพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2560 *********************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต....

รับโอนย้าย

Wednesday, July 4th, 2018 - news

อบต.เหล รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี และ ผอ.กองคลัง สนใจสอบถามได้ค่ะ 0872827988> เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน...