สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29
สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2561 ******************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29
สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ........................................................................... ชื่อตำแหน่ง กลุ่งงาน และรายละเอียดการจ้าง ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่งงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควมคุมภายใน
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ******************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 *********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ