กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง
สํานักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2561

สํานักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2561

สํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 10
สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤษภาคม 2561

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤษภาคม 2561

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ****************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม พ.ศ.
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 *********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5