กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต....

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 **************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ********************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก...

สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ****************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค...

สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค...

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561>เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค...

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ****************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก...

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ป.เอก) นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป(วุฒิป.โท) นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ป.เอก) นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป(วุฒิป.โท) นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ************************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน...

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เงินเดือน 18000 บาท วุฒิ 1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ถ้ามีความรู้ ความสามารถด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี...

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง เงินเดือน 13800 บาท วุฒิ ปวส.ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงาน สำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ี การใช้ท่ีดินและอาคารบนพื้นท่ีด้านขนาด ท่ี่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงท่ีดิน สาธารณูปโภค...