ชาวประมงมีเฮ หลังรมว.กระทรวงเกษตรฯแถลงเพิ่มโควต้าวันทำการประมง หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่

Monday, November 5th, 2018 - Animal

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมประมงจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง เนื่องจากขณะนี้ชาวประมงพาณิชย์บางส่วนมีการใช้วันทำการประมงที่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง 2560 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) จนใกล้หมด ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาอีก 3 เดือนกว่าจะสิ้นสุดปีการทำประมงนี้ ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะขาดรายได้และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาแนวทางในการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวประมงเป็นการชั่วคราว...

ภูมิปัญญาการเก็บเมล็ดบัวกระด้งแบบลอยน้ำเพื่อขยายพันธุ์บัว

Monday, November 5th, 2018 - Plant

คุณสีไพร ศรีแสงทรัพย์ เจ้าของสวนบัวสีไพร คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี ก่อนจะมาเป็นสวนสีไพรบัวกระถางเงินล้านนั้น คุณสีไพรล้มเหลวจากอาชีพปลูกผัก มีหนี้สินนับล้าน ได้หันไปรับจ้างส่งบัวกระถางไปขายตามตลาด จนสังเกตเห็นว่า บัวกระถางเป็นพืชที่มีอนาคต ขายได้ทั้งปี จึงตัดสินใจลงทุนปลูกบัวกระถางขายเอง ด้วยเงินเพียง 4,500 บาท เพื่อซื้อกระถาง และสายพันธุ์บัวต่างๆ มาทดลองปลูก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งบัวผัน...

เคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทน.จับมืออสค.พัฒนาคลัสเตอร์นมป้อนตลาดทั่วโลก

Monday, November 5th, 2018 - Animal

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า สวทน. ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนม นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม ให้มีการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งนี้ สวทน. ในฐานะเป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค...

กยท. เปิดตัวยาง RSS มาตรฐาน GMP เจาะตลาดสินค้ายางพาราเกรดพรีเมี่ยม

Monday, November 5th, 2018 - Plant

กยท. เปิดตัวยาง RSS มาตรฐาน GMP เจาะตลาดสินค้ายางพาราเกรดพรีเมี่ยม เวทีนานาชาติ ?GRTE? global rubber 2018 ดันนวัตกรรมยางร่วมผู้ประกอบ ขายรับเข้าร่วมโชว์ 300 บริษัท 15 ประเทศในงาน GRTE 2018 ณ ไบเทค บางนาการยางแห่งประเทศไทย...

ส่งออกกุ้งส่อวืดเหตุอีเอ็มเอสระบาดเวียดนาม-อินเดียเบียดไทย

Monday, November 5th, 2018 - Animal

โพสต์ทูเดย์- ส.สมาคมกุ้งไทย หวั่นส่งออกกุ้งไทยหล่นอันดับโลก ลุ้นรัฐเตรียมพร้อมฟื้นถกเอฟทีเอกับอียูทวงคืนตลาดใหญ่นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไทยเจอปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ในกุ้ง ทำให้เป็นโอกาสของเวียดนามในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้พื้นที่เลี้ยงกุ้งของเวียดนามเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.2 ล้านไร่ และยังมีแผนขยายพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ำเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ทำให้เวียดนามมีศักยภาพในการส่งออกกุ้งมากขึ้น “ที่ผ่านมาผู้นำเข้าจะเข้ามาเจรจากับไทยเป็นหลัก แต่เวลานี้เวียดนาม...

มกอช. เร่งสร้างมาตรฐานโรงคัดผัก-ผลไม้ รองรับพื้นที่เกษตรแปลง

Monday, November 5th, 2018 - Plant

มกอช. รุกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผักและผลไม้สดในพื้นที่แปลงใหญ่ทั่วประเทศนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันสินค้าผักและผลไม้สดทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ประกอบปัจจัยภายในประเทศที่มักจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี มกอช.จึงได้เร่งขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้แผนการพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2560-2564) พุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดโลก “ล่าสุด มกอช.ได้มอบป้ายโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ.9035)...

ปลดระวางแม่ไก่2ล้านตัว รักษาเสถียรภาพราคาไข่

Monday, November 5th, 2018 - Animal

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ปี 2561 โดยพิจารณาให้มีแผนการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2561 คือ 1) ปู่ย่าพันธุ์ (G.P.)...

พาณิชย์ถกภาษีนำเข้าข้าวสาลี หวั่นราคาอาหารสัตว์พุ่งไม่หยุด

Monday, November 5th, 2018 - Plant

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงสถานการณ์ผลผลิต ความต้องการใช้ รวมถึงมาตรการบริหารจัดการต่างๆ ที่จะใช้บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 60/61 เพื่อให้ระดับราคาข้าวโพดในประเทศมีเสถียรภาพ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดในประเทศที่อัตรา 1 ต่อ 3 ว่า สมควรจะปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่รวมถึงพิจารณาด้วยว่าไทยจำเป็นต้องปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสาลีหรือไม่จากปัจจุบันที่ไทยไม่เก็บภาษีนำเข้าข้าวสาลีและหากปรับขึ้นควรปรับขึ้นในอัตราเท่าไรจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ ปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้งความชื้น 14%...

ครม.แจก364ล้านแก้ประมงผิดกม.

Monday, November 5th, 2018 - Animal

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แถลงว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติงบประมาณ 364.25 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)เสนอ โดยเป็นงบประมาณจากหลายหน่วยงาน เช่น จาก ศปมผ. อยู่ที่ 282 ล้านบาท กรมประมง 24 ล้านบาท กรมเจ้าท่า...

ภูมิปัญญาการเตรียมดินให้พร้อมก่อนปลูกพืช

Monday, November 5th, 2018 - Plant

นายวิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ฟอง) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรไร่นาส่วนผสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการออกแบบและวางแผนการปลูกพืชและใช้ประโยชน์จากดินโดยการทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการปรับปรุงบำรุงดินในส่วนของแปลงที่อยู่ในโรงเรือนนั้นจะต้องใช้ธาตุอาหารเยอะ เนื่องจากความถี่ในการปลูกพืชผักใบ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ฉุนช่าย และพืชผักใบที่ไม่สามารถปลูกนอกโรงเรือนได้ ซึ่งต้นทุนในการทำโรงเรือนต้องใช้งบประมาณเยอะ จึงต้องใช้รอบในการผลิตที่บ่อย...