Author: admin

  author
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29
  สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

  สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

  สำนักทางหลวงที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2561

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2561

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ........................................................................... ชื่อตำแหน่ง กลุ่งงาน และรายละเอียดการจ้าง ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่งงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควมคุมภายใน
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ******************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 *********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 *************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >เปิดสอบ
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง