Author: admin

  author
  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30
  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2561 > เปิดสอบ ราชการ
  มณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561

  มณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน -
  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน -
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ************************************************************* รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม พ.ศ.
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ.
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561