Author: admin

  author
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2561

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2561

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง 40 อัตรา
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 ***************************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำแหน่งงาน
  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และคนงานทั่วไป จำนวนรวม 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-26 เมษายน 2561

  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และคนงานทั่วไป จำนวนรวม 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-26 เมษายน 2561

  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และคนงานทั่วไป จำนวนรวม 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-26
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561

  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561

  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10
  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561

  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561

  โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 *********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ > เปิดสอบ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง (ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาและนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 2 อัตรา ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

  ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาและนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 2 อัตรา ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

  ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา หรือ นักวิชาการทรัพยากรธรณี) ลักษณะงาน :: ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ในการเฝ้าระวัง