Author: admin

  author
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม -
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะสรรหาได้

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะสรรหาได้

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะสรรหาได้ *********************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>
  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561

  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561

  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561

  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561

  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องบิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28