องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Tags: #223 #2561 #48 #กรกฎาคม #จำนวน16 #ตงแตวนท #ตางๆแทนตำแหนงทวาง #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #รวม #องคการบรหารสวนจงหวดสกลนคร #อตรา

Leave a reply "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน16 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2561"