กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Wednesday, July 4th, 2018 - news
Advertisement

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร้๗การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับ-่สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก
2.งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
3.งานการเงินและบัญชี และพัสดุเบื้องต้น
4.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

**********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5