กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา เงินเดือน16,700 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา เงินเดือน16,700 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา เงินเดือน 16,700


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th ไปที่ แบบฟอร์ม —> ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

และมายื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 942-8172 , 084-770-4886

**************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา เงินเดือน16,700 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 | admin | 4.5