กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ กองพลทหารราบที่ 9

ประกาศ กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 19 อัตรา (อัตราสิบเอก)

1.ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 9 อัตรา อะไหล่ 30 อัตรา

2.ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 7 อัตรา อะไหล่ 50 อัตรา

3.ตำแหน่ง อื่นๆ จำนวน 3 อัตรา อะไหล่ 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

2.เป็นทหารกองหนุน (ชาย) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร

3.มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี ยกเว้นพลขับ ต้อง 22 – 30 ปี สูง 160 ซม.

4.สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ

5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า

6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง

9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด

ฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2560 เวลาราชการ สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

***********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 | admin | 4.5