กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Wednesday, July 4th, 2018 - news

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงาน

(๑) ออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากำลัง รวมถึงวงจรควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น
(๒) ผลิต/สร้าง ประกอบ และปรับปรุง วงจร/อุปกรณ์/ระบบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น ให้สามารถทำงานได้ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
(๓) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือกล อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ทั้งที่เป็นทางกลและทางไฟฟ้า รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง ให้มีใช้เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ และให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี
(๕) เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทางเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมเมื่อใด ในงานวิจัยต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
(๖) ปฏิบัติงานด้านการทดสอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในส่วนของระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

Advertisement
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 | admin | 4.5